Otrogen flår och styckar muslimsk slakt

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (106)

Fråga: Får jag ta hjälp av en otrogen för att flå och stycka ett offerdjur som jag har slaktat?

Svar: Ja, det är harmlöst.