Otrogen behandlas respektfullt för konversionens skull

al-Bukhârî sade:

76 – Bad vid konversion och fastbindning av fånge i moské. Shurayh befallde att den bötfällde binds fast vid mosképelare.

462 – ´Abdullâh bin Yûsuf berättade för oss: al-Layth berättade för oss: Sa´îd bin Abî Sa´îd berättade för oss att han hörde Abû Hurayrah säga:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sände iväg en delegation till Nadjd som kom tillbaka med en man från Banû Hanîfah. Han hette Thumâmah bin Athâl. De band fast honom vid en pelare i moskén. Då kom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ut och sade: ”Släpp Thumâmah.” Han gick iväg till en palmodling nära moskén, badade, gick in i moskén och sade: ”Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud.”

Denna hadîth består av flera kuriosum:

3 – En människa som behandlas med respekt blir ägd. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Släpp Thumâmah”, gick han iväg, badade och konverterade till islam. Må Allâh vara nöjd med honom. Det bevisar att det är tillåtet att behandla den otrogne med respekt om det finns hopp om att han konverterar till islam. Det är ett sätt att locka till islam.