Otro eller döden?

Publicerad: 2011-05-01
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Qawl al-Mufîd (1/229)

 

Är det bättre för människan som tvingas till otro att härda och låta sig dödas eller ge med sig till synes? Svaret är detaljerat:

1 – Att han ger med sig invändigt och utvändigt. Det är inte tillåtet då det är avfall.

2 – Att han endast ger med sig utvändigt för att undkomma tvånget. Detta är tillåtet.

3 – Att han inte ger med sig alls och istället blir dödad. Detta är tillåtet och hör till tålamodet.

Men är det bättre att härda och låta sig dödas eller ge med sig utvändigt och till synes? Svaret är detaljerat:

1 – Om han går med på att tvingas och det inte skadar lekmännens religion, är det bättre att ge med sig utvändigt. Detta gäller i synnerhet om det finns en nytta av hans fortsatta liv. Exempel på det är den rike som spenderar pengar på nyttigheter, nyttig kunskap och dylikt. Även om det inte skulle gagna, bidrar hans fortsatta muslimska liv med mer handlingar, vilket är bra i sig. För den här personen är det bättre att ge med sig utvändigt.

2 – Om han ger med sig och låter bli att härda och det skadar islam, härdar han. Det kan till och med vara obligatoriskt att härda i detta fall. Ty detta hör till tålamod med kamp för Allâhs sak.