Otro att inte ta ställning i Qur’ân-frågan

Fråga: Vad är domen för den som är passiv när det kommer till huruvida Qur’ânen är skapad eller inte?

Svar: Det är inte tillåtet. Vi måste tro. Vi tror på att Qur’ânen inte är skapad. Vi säger inte att vi inte vet huruvida den är skapad eller inte. Det är otro. Han som säger så är liksom den som säger att den är skapad. Han är tveksam. Han måste vara beslutsam och tro på att Qur’ânen inte är skapad och att den är Allâhs tal och en av Hans egenskaper. Hans egenskaper är inte skapade.