Otro att förneka föräldrarnas otro

2592 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Min fader och din fader är i Elden.”

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (3552): Muhammad bin ´Abdillâh al-Hadhramî berättade för oss: Abû Kurayb berättade för oss: Abû Khâlid al-Ahmarî berättade för oss, från Dâwûd bin Abî Hind, från al-´Abbâs bin ´Abdir-Rahmân, från ´Imrân bin al-Husayn som sade:

”Husayn kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Vad säger du om en person som band släktbanden och ärade gästen men dog innan dig?” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Min fader och din fader är i Elden.” Det gick inte tjugo dagar förrän han dog som avgudadyrkare.”

Vet att det både finns och har funnits människor som inte klarar av att anamma dessa autentiska hadîther och acceptera att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föräldrar var otrogna. Bland dessa människor finns så kallade kallare till islam som fördömer å det grövsta att dessa hadîther och deras domar skall komma på tal.

Om de nu betror dessa hadîther så anser jag att deras fördömande tillämpas i själva verket på profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade dem. Det är tillsynes klar otro. Det är i alla fall minst sagt ett fördömande av imamerna som återberättade och autentiserade hadîtherna. Även det är antingen trotsig synd eller också klar otro. Ett sådant fördömande får muslimerna att betvivla sin religion. De kan ju inte känna den eller tro på den utan profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Att inte bekräfta dem bara för att de inte stämmer överens med deras sympatier, smak och lust banar en mycket farlig väg för att avfärda autentiska hadîther. Det fenomenet är påtagligt idag bland många författare som har satt muslimerna på prövning. Några av dem är al-Ghazâlî, al-Huwaydî, Bulayq och Ibn ´Abdil-Mannân som autentiserar och försvagar hadîther bara utmed sina lustar.