Otillräckligt med vatten till en fullkomlig tvagning

Fråga: Det finns inte tillräckligt med vatten till en fullkomlig tvagning. Skall jag två mig och sedan bruka Tayammum eller bara Tayammum?

Svar: Om det inte finns tillräckligt med vatten, tvår han det han kan och brukar Tayammum för resten.