Otillräcklig undervisning

´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

Wa annâ hâdha Sirâtî Mustaqîmâ, sid. 85

Fråga: Vad anser ni om den som säger att han tänker bara lära ut det han lärt sig i skolan?

Svar: Det räcker inte. Måhända var hans skolstudier mycket ytliga. Det är allom bekant att skolstudier är endast till för att klara prov och få betyg. Med andra ord förser de studenten med bara lite kunskap.