Otillåtet att korta skägget

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, s. 539-540

Fråga: Är det tillåtet att korta skägget? Vad säger ni om att Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) klippte det efter ett grepp?

Svar: Det är inte tillåtet att korta skägget. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Spara skäggen.”1

Släpp skäggen.”2

Ära skäggen.”

Det har inte bekräftats att Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kortade något av sitt skägg. Visserligen rapporterade at-Tirmidhî3 en hadith som säger att Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kortade sitt skägg på längden och bredden, men den återberättas via ´Umar bin Hârûn al-Balkhî – Yahyâ bin Ma´în sade att han var en vidrig lögnare.

Beträffande Ibn ´Umars handling, är den ingalunda argument. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Tag alltså emot vad sändebudet ger er och avstå från det som han nekar er; och frukta Allâh; Allâh straffar med stränghet.”4

اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء

Följ det som har uppenbarats för er av er Herre, och följ inte beskyddare i Hans ställe.”5

Dessutom gjorde Ibn ´Umar det bara efter vallfärd och inte alltid.

1al-Bukhârî (5893) och Muslim (259).

2al-Bukhârî (5892) och Muslim (259).

3at-Tirmidhî (2762). Påhittad enligt al-Albânî i “Dha´îf Sunan at-Tirmidhî” (2762).

459:7

57:3