Otillåtet att dricka från bägarens spricka

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förmenade att man dricker från bägarens spricka1. Det vill säga från platsen där bägaren har spruckit. Anledningen bakom förmenelsen är att drickarens läppar kan inte forma sig efter sprickan varför drycken kan komma på honom.

En annan teori är att platsen är smutsig då den inte tvättas ordentligt.

1Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (387).