Otillåten föredragning mellan profeterna

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (892)

Fråga: Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Föredra mig inte framför de andra profeterna.”1

Vad menas med det sett till att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är mänsklighetens mästare?

Svar: Det vill säga en föredragning som leder till fientlighet och bortstötning mellan den muslimske kallaren och den otrogne åhöraren.

1Muslim.