Otacksamma människa

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ

Då Vi låter människan erfara Vår nåd, jublar hon över den, men när hon till följd av sina egna handlingar drabbas av ett ont, förnekar hon.”1

Han (tabârak wa ta´âlâ) sade att när människan får erfara lugn och lycksalighet, gläds hon. Och när hon drabbas av torka, prövningar och svårigheter, förnekar hon. Det vill säga de tidigare lycksaligheterna och vet inget annat än nuet. När hon har det bra, blir hon ond och förkastar, och när hon prövas, blir hon hopplös och förtvivlad. Så sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till kvinnorna:

Jag såg Elden och jag har fram till idag aldrig sett något liknande. Jag såg att de flesta av dess invånare var kvinnor.” De sade: ”På grund av vad, Allâhs sändebud?” Han sade: ”På grund av deras otacksamhet?” De sade: ”Är de otacksamma mot Allâh?” Han sade: ”De är otacksamma mot makarna och mot den fina behandlingen. Om du skulle behandla en av dem väl hela livet för att hon vid ett tillfälle skulle se något hos dig, skulle hon sagt: ”Jag har aldrig sett något fint hos dig.”2

Så är de flesta kvinnorna bortsett från dem som Allâh (ta´âlâ) vägleder och gör goda handlingar. En troende skall vara som han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den troendes tillstånd är underligt. Hans tillstånd är alltid bra. Detta gäller däremot endast den troende. Om han upplever något gott, visar han tacksamhet, vilket är bra för honom. Och om han upplever något ont, härdar han, vilket är bra för honom.”3

142:48

2al-Bukhârî (1052) och Muslim (907).

3Muslim (2999).