Öst är skådespelsplats för väldiga prövningar

Ibn Mas´ûd sade:

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) pekade mot Jemen och sade: ”Tron är förvisso därborta. Strävheten och de hårda hjärtan finns i de högljudda kamelherdarna, därhän Satans horn dyker upp – i Rabî´ah och Mudhar.”1

Rabî´ah och Mudhar är apposition till de högljudda kamelherdarna.

Öst särskiljs eftersom det faller större offer för Satan och otro, vilket nämns i en annan hadîth:

Otrons kulmen är i Öst.”

Det skedde redan på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid. Det kommer också att vara i samband med ad-Dadjdjâls uppkomst från Öst. Däremellan kommer Öst att vara skådespelsplats för väldiga prövningar och utgångspunkten för de otrogna, tyranniska, trotsiga och fruktansvärda turkarna.

1Muslim (51).