Osläckbart ljus

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (2/459)

Allâh (djalla wa ´alâ) sade:

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

”De försöker utsläcka Allâhs ljus med sina ord, men det är Allâhs vilja att Hans ljus skall lysa med full styrka, hur förhatligt detta än kan vara för de otrogna.”1

Allâh (ta´âlâ) säger att hädare bland avgudadyrkare och Bokens folk vill med hjälp av motargument och påhitt släcka Allâhs ljus som Han sände med Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det är som att försöka skymma sol- och månsken, nämligen omöjligt. På samma sätt kommer Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap oundvikligt att fulländas. Således konfronterade Allâh (ta´âlâ) deras uppsåt med att säga:

وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

”… men det är Allâhs vilja att Hans ljus skall lysa med full styrka, hur förhatligt detta än kan vara för de otrogna.”

Ordet (كافر) tillämpas på den som döljer och täcker något. Därför kallas även natten och odlaren för (كافر) eftersom bådadera täcker det synbara respektive frön i jorden.

كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ

”Den grönska som det framkallar gläder odlarna.”2

Därefter sade Han (ta´âlâ):

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ

”Det är Han som har sänt Sitt sändebud med vägledningen och den sanna religionen…”

Vägledning står för trovärdiga besked, sann tro och nyttig kunskap, medan sann religion står för korrekta och goda handlingar som gagnar i de båda liven.

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

”… som skall föras till seger över all annan gudstro, hur förhatligt detta än kan vara för avgudadyrkarna.”3

Muslim rapporterade via Thawbân (radhiya Allâhu ´anh) att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh samlade ihop jorden åt mig så att jag kunde se dess öst och väst. Mitt samfunds kungarike kommer att sträcka sig till det som samlades ihop åt mig. Jag fick två skatter; en röd och en vit.”4

19:32

257:20

39:33

4Muslim (2889).