Oskiljaktiga högheter

Hans namn al-´Alî (den Höge) och al-A´lâ (den Högste) består av en egenskap, nämligen Hans (´azza wa djall) allomfattande höghet.

Han är uppe ovanför Sin tron, ovanför alla skapelser, frånskild från dem. Han vakar över dem, vet vad de gör och omfattar dem med Sin kunskap. Inget är dolt för Honom.

Hans makt är hög. Ingen kan besegra Honom, tvista med Honom, motsätta Honom eller konfrontera Honom. Allt är underkastat Honom. Allt är underkuvat Hans makt, underordnat Hans storhet. Allt är under Hans förfogande och myndighet. Ingen undkommer Hans grepp.

Hans status är hög. Alla Hans egenskaper är fullkomliga och alla brister är dementerade från Honom (tabârak wa ta´âlâ).

Alla dessa högheter är sammanbundna med varandra och oskiljaktiga.