Oseriösa studenter

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 410-411

Fråga: Till studerande ungdomars mest negativa drag hör att de är oseriösa och saknar positiv inverkan på samhället. Istället är de upptagna med vad individer säger om varandra och olika incidenter, oavsett om de berörs av dem eller inte. Sålunda kastar de bort en massa tid. Vad råder ni dem?

Svar: En student ska inte bara fokusera sig på vad individer säger om varandra. Inte heller ska hans kärlek och hat baseras på en särskild individ. Det är fel. Inträde i liknande frågor försvagar ens dyrkan av och fäste vid Allâh (´azza wa djall). Du ser hur människor som är insatta i dessa frågor har svagt fäste vid Allâh (tabârak wa ta´âlâ). Även om de tillsynes vill stödja sanningen och krossa osanningen, har de innerst inne ett mycket svag fäste vid Allâh. Det största beviset för det är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beskrivning av Khawâridj:

Ett folk skall läsa Qur’ânen utan att den passerar deras strupar. De kommer att tränga igenom islam liksom en pil tränger igenom bytet.”

Ty deras hjärtan är fästa vid ytligheter och inte vid Allâh. Därför varnar jag mina studerande bröder för allt som hindrar deras hjärtan från att fästas vid Allâh (tabârak wa ta´âlâ). Håll er bort från allt sådant och bry er bara om er själva. Låt var och en se till att han är på rätt väg, att hans hjärta är fäst vid Allâh, att han räds Allâh, att han fruktar Allâh, att han ångrar sig inför Allâh. Det är bättre än att han slösar sin tid på detta kaotiska prat.