Osanningens advokat

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Wasâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 290-291

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som försvarar osanning och han vet om den, förblir i Allâhs vrede till dess att han lämnar den. Och den som talar osanning om en troende, bosätter Allâh honom i förstörelsens lera till dess att han tar tillbaka det han har sagt.”1

Förstörelsens lera åsyftar Eldens invånares var som kan vara helvetets värsta plats. Den som stödjer osanning och falskhet förväntas hamna på helvetets vidrigaste och äckligaste plats, oavsett om denna osanning är otro, innovation eller någon annan osanning. Den som stödjer osanning och vet om den, hamnar i Allâhs (´azza wa djall) vrede. Däri kommer han att förbli till dess att han lämnar den. Den som försvarar osanning och ljuger om en muslim, för Allâh in i förstörens lera till dess att han tar tillbaka det han har sagt. Hos at-Tabarânî står det:

… och han kommer inte att komma ut därifrån.”2

Hur ska han lämna den platsen när han ljuger om oskyldiga troende?

1Ahmad (2/70), Abû Dâwûd (3597) och al-Hâkim (2/72) som sade att hadithen har en autentisk berättarkedja och fick medhåll av adh-Dhahabî.

2al-Mu´djam al-Kabîr (12/388). Bra berättarkedja enligt al-Mundhirî i “at-Targhîb wat-Tarhîb” (3/152).