Orsakerna till inträdet till paradiset och helvetet är bestämda

Det har rapporterats autentiskt att människorna frågade:

”Allâhs sändebud! Vet Allâh vem som skall till paradiset och vem som skall till Elden?” Han sade: ”Ja.” Då sades det: ”Varför skall det då handlas?” Han svarade: ”Handla! Allt är underlättat för det som man är skapad för.”1

Allâh vet ju redan hur allting kommer att vara. Han har lagt fram orsakerna till allt och Han vet att allting kommer att vara via dessa orsaker.

Om en person säger ”I och med att Allâh vet att jag skall få ett barn behöver jag inte gifta mig” är han bara dum. Allâh vet vad som kommer att vara via dess orsaker som Han har bestämt av samlag och annat. Likaså vet Han att en kommer att mättas via mat medan en annan kommer att dö via mord. Alltså måste man ta till sig orsakerna (som tillbedjan, fråga och annat) som Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har bestämt. En slav får ingenting frånsett det som Allâh har bestämt med alla dess orsaker. Det är Allâh som har skapat det och dess orsak.

1al-Bukhârî (6217) och Muslim (2647).