Orsakerna bakom ungdomarnas Takfîr

Fråga: Vad råder ni ungdomarna som är sysselsatta med Takfîr och dess orsaker för att tillämpa det på de oliktänkande, med tanke på att dessa orsaker är baserade på lusten eller okunnigheten och inte religionen?

Svar: Studenterna är ålagda att söka kunskap under de lärda och att de ser till att förstå skolans läroplan inom Tawhîd, Fiqh, Hadîth och Tafsîr. De skall sysselsätta sig med det och ta kunskap från lärarna eller de lärda i moskéerna. De skall inte nöja sig med att läsa böcker eller att studera under personer som är lika okunniga som de själva. De måste söka kunskap på dess plats och under de berättigade. Exempel på dessa platser är moskéerna eller kunskapsbaserade organisationer. Att de tar kunskap från okunniga människor eller människor som låtsas att de kan eller att de nöjer sig med att själva läsa böckerna, är inget annat än en ren villfarelse. Det är ett fel och en undergång. Även om det skulle framstå som bra, återvänder det till ondskan och okunnigheten. Det är detta som har orsakat dispyter och bombningar. Orsaken är deras osunda förståelse och att de tror att de kan. Det är det som har orsakat detta.

När de är med de lärda och lärarna och i moskéerna, träffas de, älskar varandra och bekantas med varandra. Skulle de däremot dela upp sig och sätta sig på sina rum, sommarstugor, avskilda platser och liknande, tar de avstånd från samhället och till och med från sina föräldrar som de anser vara okunniga. De föraktar samhället, överger moskéerna och ser ned på de kunskapsbaserade organisationerna. Därav går de under.