Orsakerna bakom de maskulina kvinnorna

Publicerad: 2010-07-01
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (19)

 

Fråga: Vi hör hur det finns kvinnor på universitet, skolor, institut eller kvinnor som håller i föreläsningar, vilkas män inte njuter av på grund av deras manlighet. Vi skulle gärna vilja att du förtydligar den här frågan.

Svar: Grunden till detta är en dålig uppfostran. En av orsakerna till en dålig uppfostran är ett osunt samhälle och ett osunt läroverk som undervisningen av män och kvinnor, killar och tjejer, är baserad på. Jag är säker på att de kvinnliga studenterna inte känner till hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Allâhs förbannelse vilar över de maskulina kvinnorna.”

Detsamma gäller hadîthen som rapporteras av Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anh):

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade männen som tar liknelsen av kvinnor och kvinnorna som tar liknelsen av männen.”

Jag tror inte att de kvinnliga studenterna som går ut gymnasium, eller högre studier, har hört talas om dessa hadîther. Och om de hör dem en dag, så går de in i ena örat och ut ur det andra. Detta beror på att läroverket inte tillåter lärarinnan, även om hon skulle vara religiös, fördjupa sig i dessa frågor.

Det är allmänt känt såväl i Sharî´ahn som hos de lärda att mannen skall gå ut ur hemmet och försörja familjen medan kvinnan stannar hemma. Detta skall hon göra utmed sin Herres (tabârak wa ta´âlâ) ord:

”Och stanna i ert hem.”1

När en kvinna går ut på morgonen och återvänder på kvällen, tar hon liknelsen av mannen.

Därför ser vi knappast idag unga jungfrur som skäms så mycket, att de tittar nedåt och räknar sina fotsteg i stället för att få syn på en man.  Vi ser knappast denna tjej som det fanns många av under den hedniska tiden för att inte tala om den första, renare och ljusare islamiska eran. Till följd därav beskrevs profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som att vara blygare än en jungfru i vrån. Vi hör knappast talas om denna jungfru idag. Det beror på att kvinnan har överväldigats av manliga drag, vilket i sin tur har flera orsaker. En av de viktigaste är att de otrogna makthavarna har tagit makten över de muslimska länderna. Däri har de spridit sina vanor och traditioner och smaker och avvikande karaktärer som motstrider den naturliga läggningen. Generationer har ärvt detta och mottagits av manliga och kvinnliga professorer som i sin tur har spridit bland den nya generationen termen ”jämställdhet mellan män och kvinnor”. Detta är en orsak bakom bristen på kvinnans blyghet och många kvinnors manlighet. Det råder inga tvivel om att den maskulina kvinnans personlighet ger sig på maken och kanske till och med höjer rösten mot honom. Måhända hon förnedrar honom framför hans eller sina egna släktingar. Det sker för att hon söker höghet över sin make.

1 33:33