Orsaken bakom Ibn-ul-Djawzîs bok ”Laftat-ul-Kabid fî Nasîhat-il-Walad”

Publicerad: 2012-11-14
Författare: Imâm ´Abdur-Rahmân bin al-Djawzî al-Hanbalî
Källa: Laftat-ul-Kabid fî Nasîhat-il-Walad, sid. 47

 

Efter att jag hade fått reda på hur ädelt det är att gifta sig och skaffa barn, läste jag ut Qur’ânen och bad Allâh skänka mig tio barn, vilket Han gjorde. Jag fick fem söner och fem döttrar. Två döttrar dog och fyra söner dog. Den ende sonen som blev kvar var Abûl-Qâsim. Jag bad Allâh låta honom vara en rättfärdig och framgångsrik efterträdare.

Därefter såg jag hur han slarvade någorlunda med studierna. Till följd därav skrev jag den här boken till honom. Däri försöker jag motivera honom till att uppnå kunskap och få honom att vända sig till Honom (subhânahu wa ta´âlâ) som skänker framgång samtidigt som jag vet att ingen kan försaka den Allâh skänker framgång och att ingen kan vägleda den Allâh vilseleder.