Orsaken bakom al-Hawâlîs och al-´Awdahs avvikelse

Fråga: Du nämnde att Salmân och Safar endast är intresserade av det materiella.

Svar: Jag menade att våra vänner är endast intresserade av det materiella.

Vad gäller Salmân och Safar, är skälet till detta – dvs. deras avvikelse – att de är förtjusta i sig själva och strävar efter makt. Vi har skickat ett skriftligt råd till dem. Jag varken kommer ihåg eller vet i fall de endast är intresserade av det materiella eller inte.