Orsaken bakom Ahl-ul-Bid´ahs villfarelse

Ibn Abî Dâwûd (rahimahullâh) säger att du inte skall vara en innovatör genom att lämna Qur’ânen och Sunnah. Här antyder han ett djupt hål som alla innovatörer har fallit i, nämligen att de har lämnat Qur’ânen och Sunnah. Om de inte hade gjort det skulle de ha varit Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah och inte Ahl-ul-Ahwâ’ wal-Bid´a.

En person som har fallit i innovationer tar inte sin religion från Qur’ânen och Sunnah. Den som tittar på Ahl-ul-Bid´a över lag ser att grunden till deras villfarelse är att de inte håller fast vid Qur’ânen och Sunnah. Antingen grundar de sig på intellektet och åsikter, drömmar, sagor eller också något annat som de gör till en beviskälla.