Ormar kommer ut ur gravar

Fråga: Det finns vissa som tolkar ormars utgång ur människogravar och säger att människorna var syndare. Faktum är att vissa av dem till och med nämner dem vid namn och skickar dem via mobiltelefoner. Vad säger ni om det?

Svar: Detta är ett sätt att terrorisera och skrämma människorna. Det är inte tillåtet. Även om du skulle se ett djur komma ut ur en grav, skall du dölja personen som ligger i graven. Vad vet du? Kanske bor djuret i gropen och har ingenting med den döde att göra. Det angår inte dig att sprida denna sak och utav okunnighet ha dåliga tankar om den döde. Och om du skulle veta det, så skall du dölja honom eftersom han är din döde bror.

Var försiktiga med dessa mobiltelefoner som sprider myter och gräsliga frågor. Var försiktiga med dem och acceptera inte dem.