Orkar inte gå upp till Fadjr

Fråga 20: Vilken skyldighet har man gentemot personen som ber efter att bönetiderna har gått ut liksom Fadjr efter soluppgång? Vad är domen för handlingen?

Svar: Skyldigheten är råd. Råd honom och skräm honom med Allâh. Förklara för honom hur belönande det är att be i tid. Om han tar till sig, tjänar han själv på det. Annars skadar han bara sig själv.

Vad hans handling beträffar, så om han vaknar och somnar om på grund av lathet, så är hans bön efter soluppgång ogiltig och värdelös hos Allâh. Beviset för det är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Den som utför en handling som inte stämmer överens med vår sak är avvisad.”1

Den som avsiktligt ber Fadjr efter soluppgång har gjort en handling som inte stämmer överens med Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sak. Alltså är handlingen avvisad och bönen ogiltig. Om personen väcks men orkar inte gå upp och fortsätter sova, så är hans bön efter soluppgång ogiltig. Han kommer att stå till svars för den på Domedagen.

1Muslim (1718).