Organtransplantation från djur

Fråga: Är det tillåtet för människan att transplantera organ från djur?

Svar: Om djuret är tamt, och varken en gris eller en hund, kan man till en viss början säga att det är tillåtet. Likaså skall man ta hänsyn till huruvida djuret är levande eller självdött och andra faktorer som jag för tillfället inte har framför mig.