Organiserad Salafiyyah

Fråga: Det har uppstått en grupp som vill ena Salafiyyûn med al-Ikhwân al-Muslimûn. Deras argument är att Salafiyyûn saknar organisation och verklighetsuppfattning, något de vill förse dem med. Är en sådan grupp föreskriven?

Svar: Det beror på vad de menar med organisation.

Jag har sagt flera gånger att organiserade lektioner och träffar påminner om statliga skolor. Ingen tycker att de inte är otillåtna. Det fanns inga skolor på sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid; de kom senare. Det är ju tvivelsutan ett slags organisation och förkastas inte.

Och om de syftar på hemliga aktiviteter som planerar revoltera mot muslimska makthavare, så är det för det första inte tillåtet, såklart. För det andra kommer de Salafiyyûn som försöker kombinera kallet till Salaf med Khalafs organisation att misslyckas; de kommer varken att vara Salafiyyûn eller Ikhwâniyyûn. Ett kall kan inte lyckas förrän det utövas på heltid. Det är precis som alla andra vetenskapliga handlingar; det behöver specialisering. När en annan sorts handling blandas med det, behärskas varken det ena eller det andra.

Trots det säger jag alltid att varje grupp skall göra sin plikt förutsatt att den är överensstämmande med Qur’ânen och Sunnah utmed Salafs metodik. Liknande specialiseringar fördöms alltså inte, men det är inte tillåtet att blanda det ena med det andra. En rektor kan inte vara lärare. Hans arbete är administrativt. Inte heller kan läraren vara rektor. Hans arbete är pedagogiskt. Det som sägs om individer kan sägas om grupper. Så om en grupp Salafiyyûn vill både kalla och vara organiserade (framförallt om organisationen inte är föreskriven), så kommer de bara att förlora och inte vinna något.