Organdonationer efter döden

Fråga: Är det tillåtet att donera sina organ efter döden för organtransplantation?

Svar: Han äger inte sig själv efter döden. Till följd därav skall han inte donera något efter sin död. Han får göra det medan han lever förutsatt att han inte skadas av det och att det gagnar patienten. Dessa två villkor måste uppfyllas:

1 – Organet skall gagna.

2 – Donatorn får inte komma till skada när han donerar sitt organ.