Organdonation efter döden

Fråga: Är det tillåtet att testamentera bort sina organ efter döden?

Svar: Nej. Hans organ är inte hans egendom som han kan testamentera bort efter döden. Det är alltså inte tillåtet. Dock får den levande donera organ om han inte skadas av donationen samt att den gagnar sjuklingen. Det är däremot inte tillåtet att ta organ från den döde. Skall han demonteras som en bil? Det är inte tillåtet.