Orenhet på obestämd plats

Fråga: Jag vet att det finns en orenhet på plats men inte exakt var. Hur skall jag rengöra den?

Svar: Tvätta hela platsen. Om du vet att det finns orenhet på klädesplagget men inte exakt var, tvättar du hela plagget. Om du vet att det finns orenhet på underlaget men inte exakt var, tvättar du hela underlaget.