Oren får inte vidröra Qur’ânen

Fråga: Vilken åsikt är korrekt gällande vidröring av Qur’ân i tillstånd av en mindre orenhet? Utgör versen:

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

Detta är en Qur’ân som måste hållas högt i ära, [bevarad] i en mot allt ont skyddad Skrift, som inga andra än de renade skall röra.”1

ett bevis i denna sakfråga?

Svar: Hadîthen säger:

Ingen annan än den rene skall röra vid Qur’ânen.”2

Det är en autentisk hadîth. Det vill säga att Qur’ânen inte får vidröras direkt. Dock är det harmlöst att vidröra den indirekt med tyg eller omslag däremellan. Alltså är det inte tillåtet att vidröra Qur’ânen direkt.

156:77-79

2Mâlik och Ibn Hibbân.