Ordningen som Salaf var oeniga om

506 – Ahmad bin Sa´îd berättade för oss: at-Tanâfusî berättade för oss: Min fader berättade för oss:

”Människorna som jag upplevde var endast oense om ´Alî och ´Uthmân. Vad Abû Bakr och ´Umar beträffar, så var ingen oenig om dem.”

Ahmad bin Sa´îd sade:

”De lärda har delade åsikter1:

1 – Vissa nämnde Abû Bakr och ´Umar och blev tysta. Till dessa hör ash-Sha´bî och Ibrâhîm, de i Kûfah, Sa´îd bin Djubayr, Abûl-Bakhtarî, ´Ubayd bin ´Umayr och andra. Även de i Basrah stannade där.

2 – Somliga nämnde Abû Bakr, ´Umar, ´Uthmân och ´Alî.

3 – Andra, även kallade för ”Shî´ah” men som varken var utbrytare eller innovatörer, nämnde Abû Bakr, ´Umar och ´Alî.

4 – Några, även kallade för ”´Uthmâniyyah”, nämnde Abû Bakr, ´Umar och ´Uthmân och blev tysta. Till dessa hör Sa´îd bin Abî ´Arûbah, Hammâd bin Zayd, Hishâm bin Abî ´Abdillâh och andra.

5 – Lärda i Basrah var passiva när det kom till ´Alî och ´Uthmân. Några av dem var Yahyâ bin Sa´îd, Sulaymân at-Taymî, Mu´tamir bin Sulaymân och Khâlid bin Abîl-Hârith.”

507 – Abû Hafs berättade för oss: ´Abbâs bin Tâlib berättade för oss: Hammâd bin Zayd berättade för oss, från Ayyûb som sade:

”När jag kom till Madînah var dess folk fullt tillgängliga; al-Qâsim bin Muhammad, Sulaymân bin Yasâr och andra. Ingen var oense om att prioritera först Abû Bakr, sen ´Umar, sen ´Uthmân.”

Hammâd bin Zayd sade:

”Det är Ayyûbs åsikt och vår åsikt.”

508 – Jag hörde ´Abdullâh bin Sawwâr al-´Anbarî säga:

”Sunnah enligt oss, Hammâd, Hammâd och andra förebilder är:

1 – Prioritera Abû Bakr, sen ´Umar, sen ´Uthmân.

2 – Älska alla Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare.

3 – Låta bli att nämna deras dåliga sidor och ha stort hopp för dem på grund av deras sällskap till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

4 – Anse att tron stiger och sjunker.”