Ordet (التأويل) kan betyda tre saker

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Hamawiyyah, sid. 28-30

I övrigt kan ordet (التأويل) betyda tre saker:

1 – Avledning av en bokstavlig, övervägande möjlighet till förmån för en övervägd möjlighet till följd av indicerande bevis. Denna definition brukas flitigt av senare generationer. Enligt dem är formuleringens överensstämmande betydelse med den uppenbara bevisningen ingalunda tolkning. Det är den här sortens tolkning de tror att Allâh åsyftar när Han talar om tolkning och att texterna bär på en tolkning olik den uppenbara skildringen. De menar att bara Allâh vet den tolkningen – inte ens tolkarna vet den.

Därtill säger många bland dem att dessa texter ska anammas bokstavligt samtidigt som de säger att bara Allâh vet vad de betyder. Deras teori är motsägelsefull. Många som associerar sig med Sunnah, däribland anhängare till de fyra imamerna, har fallit i detta.

2 – Förklaring, oavsett om den är överensstämmande med talets uppenbara skildring eller inte. Denna definition brukas av merparten Qur’ân-uttolkare och andra. De vilkas kunskap är fast och djupt rotad har kunskap om denna tolkning, som därmed är överensstämmande med vissa Salafs stannande när de läste:

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ

… dess innersta mening känner ingen utom Allâh och de vilkas kunskap är fast och djupt rotad.”

Den läsningen rapporteras från Ibn ´Abbâs, Mudjâhid, Muhammad bin Dja´far bin az-Zubayr, Muhammad bin Ishâq, Ibn Qutaybah och andra. På sätt och vis är båda läsningarna korrekta, vilket jag har behandlat ingående på andra ställen. Till följd därav har båda läsningarna återberättats från Ibn ´Abbâs, ty båda är korrekta.

3 – Realia, ehuru den är överensstämmande med talets uppenbara skildring. Realia av det Allâh har sagt om paradisets mat, dryck, kläder och giftermål, Apokalypsen och annat, åsyftar deras beskaffenhet, inte det människan tänker på eller uttrycker sig om. Detta är betydelsen av ordet (التأويل) i Qur’ânen. Allâh (ta´âlâ) berättade att Yûsuf (´alayhis-salâm) sade:

يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا

”Fader! Detta är innebörden av min dröm för länge sedan, som min Herre nu har låtit bli verklighet.”1

هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ

Väntar de bara på att det skall bli verklighet?”2

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

Detta är bäst och en riktig och lycklig utgång.”3

Det är denna (التأويل) som bara Allâh har vetskap om. Bara Allâh har kunskap om Sina egenskapers realia, ty beskaffenheten är okänd. Salaf, däribland Mâlik, sade:

Resningen är känd. Beskaffenheten är okänd.4

Resningen är känd i den bemärkelse att dess betydelse och förklaring är allmänt bekanta och kan översättas till andra språk. Däremot är resningens beskaffenhet okänd. Det är här som bara Allâh känner till dess (التأويل).

112:100

27:53

34:59

4al-Bayhaqî i ”Kitâb-ul-Asmâ’ was-Sifât” (867) och (868), ad-Dârimî i ”ar-Radd ´alâ al-Djahmiyyah” (104), al-Lâlikâ’î (664) med flera.