Orättvisa män

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Olyckliga de som snålar med mått och vikt, de som vid köp kräver fullt mått, men som vållar förlust genom att mäta och väga upp snålt!”1

Det Allâh (´azza wa djall) nämner om mått och vikt är egentligen bara ett exempel. Alla som kräver sin fulla rätt och låter bli att efterleva sin skyldighet hamnar under denna givmilda vers.

Exempelvis vill maken att makan förser honom med hela hans rätt och inte försumma någonting av den. Å andra sidan försummar han hennes rätt och förser henne inte med det hon har rätt till. Hur många kvinnor klagar inte på sina makar gällande detta! Många män vill ha sin fulla rätt av kvinnorna men är själva inte villiga att förse kvinnorna med deras rättigheter. Måhända berövar han henne på hennes flesta rättigheter däribland försörjning och fin samlevnad.

Det är märkligt att detta görs av många som tycks vara religiösa. Flera kvinnor menar att de bara har gift sig med personen för att han tycks erhålla ett fint rykte och vara religiös. Rätt som det är ändras han till de värsta syndarna gentemot sin hustru. Tror dessa tillsynes religiösa människor att religiositeten är begränsad vid dyrkan av Allâh samtidigt som de kan missbruka andras rätt?

183:1