Optimal Witr

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/298)

419 – Jag frågade min fader vad ur Qur’ânen som ska läsas i Qunût. Han svarade:

Jag föredrar att man läser ”al-A´lâ” i första Rak´ah och ”al-Kâfirûn” i andra. Därefter gör man Taslîm. Sedan ber man Witr med en Rak´ah vari man läser först ”al-Fâtihah” och sedan ”al-Ikhlâs”.”