Öppna syndare

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

Sharh Sahîh Muslim (18/93)

Muslim sade:

2990 – Zuhayr bin Harb, Muhammad bin Hâtim och ´Abd bin Humayd berättade för oss: Ya´qûb bin Ibrâhîm berättade för oss: Min brorsson Ibn Shihâb berättade för oss från sin farbror: Sâlim sade: Jag hörde Abû Hurayrah: Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

Alla i mitt samfund kommer att förlåtas förutom de som syndar öppet. Till det hör att slaven gör något på natten varefter han mornar efter att Allâh har dolt honom och sedermera avslöjar sig själv genom att säga: ”Jag gjorde det och det igår kväll.” Han avtäcker sig själv på morgonen efter att hans Herre har dolt honom under natten.”1

Öppna syndare är de som kungör och visar sina synder och blottar det Allâh (ta´âlâ) har dolt om dem. Följaktligen talar de om sina synder utan nöd eller behov.

1al-Bukhârî (6069).