Öppna dörren till paradisets män

Muslim sade:

2403 – Muhammad bin al-Muthannâ al-´Anazî berättade för oss: Ibn Abî ´Adî berättade för oss, från ´Uthmân bin Ghiyâth, från Abû ´Uthmân an-Nahdî, från Abû Mûsâ al-Ash´arî som sade:

En dag satt vi med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i en av Madînahs trädgårdar. Han satt tillbakalutad med en käpp i handen som han spetsade i leran. Rätt som det var bad en man om lov att få komma in varvid han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Öppna och ge honom det glada budskapet om paradiset.” Det var Abû Bakr. Jag öppnade dörren till honom och gav honom det glada budskapet om paradiset. Sedan bad en annan man om lov att få komma in varvid han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Öppna och ge honom det glada budskapet om paradiset.” Det var ´Umar. Jag öppnade dörren till honom och gav honom det glada budskapet om paradiset. Sedan bad ännu en man om lov att få komma in varvid han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Öppna och ge honom det glada budskapet om paradiset som han skall få erhålla för prövningen som skall drabba honom.” Det var ´Uthmân. Jag öppnade dörren till honom, gav honom det glada budskapet om paradiset och sade det han hade sagt. Då sade han antingen: ”Allâh! Låt mig härda.” eller också: ”Allâh är Den som bes om hjälp.”1

1al-Bukhârî (3674).