Onyttig fasta

Fråga: Vad är domen för fastan utan bön?

Svar: En sådan fasta är ogiltig och avslagen. Ty den som inte ber är otrogen och avfälling. Han (ta´âlâ) sade:

فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ

”Men om de visar ånger, förrättar bönen och betalar allmosan, då är de era bröder i tron.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Mellan mannen och avguderiet och otron är den uteblivna bönen.”2

”Pakten som är mellan oss och dem är bönen. Den som lämnar den har hädat.”3

Den åsikten delade följeslagarna överlag, om inte allesammans. Den kände efterföljaren ´Abdullâh bin Shaqîq (rahimahullâh) sade:

”Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare ansåg ingen utebliven handling vara otro frånsett bönen.”4

Med det sagt är fastan ogiltig och avfärdad om personen inte ber. Den fastan kommer inte att gagna honom hos Allâh på Domedagen. Vi befaller honom att be först och fasta sen. Om du fastar utan att be skall du veta att din fasta är ogiltig, ty hädarens dyrkan accepteras inte.

19:11

2Muslim (82).

3at-Tirmidhî (2621), an-Nasâ’î (463) och Ibn Mâdjah (1079). Autentisk enligt al-Albânî.

4at-Tirmidhî (2622) och al-Hâkim (1/7).