Önskar att man levde med följeslagarna

 ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
https://alfawzan.ws/sites/default/files/bryhari–1427-10-28.mp3
Datum: 1427-10-28/2006-11-20

Fråga: När vi läser om följeslagarnas (radhiya Allâhu ´anhum) dygder, kamp, avhållsamhet och starka tro, önskar vi att var tillsammans med dem och profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och krigade. Är det korrekt och tillåtet att önska sig detta?

Svar: Nej. Det är olämpligt. Det är olämpligt att önska att du var med dem. Du kunde ha varit med dem utan att härda. Det vet du inte. Du hade kanske inte härdat. Det fanns människor som var med dem, men de härdade inte. De gick vilse och hycklade. Du vet inte.

Det räcker att du älskar dem, ber Allâh vara nöjd med dem och förlåta dem och följer dem. Detta räcker från dig. Likaså skall du försvara deras heder. Det räcker från dig.