Onsdagens bönhörda bön

Fråga: Djâbir bin ´Abdillâh (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad tre dagar i Fath-moskén; måndag, tisdag och onsdag. Han blev bönhörd på onsdagen mellan de två bönerna så att hans ansikte sken av lycka. Jag har aldrig råkat ut för något viktigt och allvarligt utan att jag har bett Allâh den stunden och vetat att jag skall bönhöras.”1

Svar: Ja, det är bra att tillbe Allâh den stunden på onsdagen, inte att bege sig till moskén som kallas för Idjâbah-moskén2. Det är grundlöst. Du skall inte bege dig till den moskén. Du skall be var du än befinner dig under den här tiden.

Fråga: Vilka är de två bönerna?

Svar: Jag vet inte. Allt är möjligt. Det kan vara mellan Dhuhr och ´Asr, ´Asr och Maghrib, Maghrib och ´Ishâ’. Allt är möjligt.

1Ahmad (3/332). God enligt al-Albânî i ”Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” (1185).

2Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade: ”I berättarkedjan finns Kathîr bin Zayd som är omtalad. Ibn Ma´în anser att han är pålitlig en gång och svag en annan gång. Hadîthen praktiseras av vissa av våra kollegor – Hanâbilah – och andra då de månar om att be just den tidpunkten, vilket har rapporterats från Djâbir. Det har dock inte rapporterats från Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) att han månade om platsen, utan bara om tiden.” (Iqtidhâ’-us-Sirât al-Mustaqîm (2/344))