Onödig och oviktig sysselsättning

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

at-Tawhîd Awwalan, sid. 38-40

Således ska vi sysselsätta oss och andra som vi kallar till med att lära dem den korrekta förståelsen av islam och ge dem en sann uppfostran. Att sysselsätta dem med heta och känsloladdade frågor kommer bara att distrahera dem från att förstå det kall som varje myndig muslim måste efterleva; korrekt dogm, korrekt dyrkan, korrekt uppförande. Alla muslimer måste efterleva detta, ingen ursäktas för att slarva med det. Andra frågor måste bara vissa leva upp till, däribland det som idag kallas för ”nutida frågor” (فقه الواقع) och politik som i sin tur ska anförtros av myndigheter som kan nyttja politiken. Alla andra oberättigade människor som sysselsätter folkmassorna med politik och bortprioriterar det viktigaste avleder bara människorna från den sanna kännedomen. Detta är påtagligt i många islamiska sekter och grupper idag. Jag vet att många av dem har slutat lära rekryterade ungdomar som är samlade runt vissa kallare bara för att själva lära sig korrekt dogm, korrekt dyrkan och korrekt uppförande. Rätt som det är är vissa av dessa kallare sysselsatta med politik och försök att inträda i parlament som inte styr med Allâhs lag. Med andra ord har de avletts från det viktigaste och sysselsatts med sådant som är oviktigt i skrivande stund.