Onödig kompensering

Fråga: I flera år har en muslim oskäligt låtit bli att fasta Ramadhân alltmedan han har gjort andra plikter. Måste han ta igen de månaderna om han ångrar sig?

Svar: Enligt den korrekta åsikten behöver den ångerfulle inte ta igen fastan. Allâh accepterar inte en tidsbegränsad handling som sinkas oskäligt. Alltså är det onödigt att ta igen den. Däremot måste han ångra sig inför Allâh (´azza wa djall) och göra många goda handlingar. Den som ångrar sig förlåts av Allâh.