Onödig karantän

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (7/404)

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade om pesten:

”Om ni hör talas om att den råder i ett land, ska ni inte inträda det. Och om den bryter ut i ett land som ni befinner er i, ska ni inte lämna det utav flykt från den.”1

Hadîthen bevisar att det är otillåtet att lämna ett land som pesten har brutit ut i. Däremot är det tillåtet att lämna det om det inte handlar om flykt från pesten. Att hadîthen skulle utgöra ett bevis för karantäner är en svag bevisning. De som delar det resonemanget menar att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbud mot utgång ur landet motsvarar karantän. Vårt svar är att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd utgång ur landet utav flykt från pesten. Annars är det tillåtet att lämna landet. Därtill är det sjuka som ska sättas i karantän. Att sätta in friska i karantän är meningslöst. Om en frisk person kommer från ett land eller ett samhälle, är det meningslöst att sätta honom i karantän. Hadîthen är allmän och gör gällande att ni inte ska lämna landet i form av flykt, oavsett om ni är smittade eller inte.

1al-Bukhârî (5729) och Muslim (2218).