Omtalade al-Ghazâlî

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

ar-Radd ´alâ ash-Shâdhilî, sid. 41-42

Abû Hâmid al-Ghazâlî nämner något av det i sina böcker, framför allt i ”al-Madhmûn bihâ ´alâ ghayri Ahlihâ”, ”Mishkât-ul-Anwâr”, ”Djawâhir-ul-Qur’ân” och ”Kîmiyâ’-us-Sâ´adah”. Därför sade hans följeslagare Abûl Bakr bin al-´Arabî:

”Vår Shaykh Abû Hâmid hamnade i filosofins buk. Därefter ville han ta sig ur den, men klarade inte av det.”

Däremot beskyller Abû Hâmid filosoferna för otro på flera platser. Han klargjorde deras ideologiers osundhet och att de är värdelösa. Mot slutet av sitt liv sysselsatte han sig med al-Bukhârî och dog utmed det. Således sägs det att han tog tillbaka alla dessa böcker. Vissa säger till och med att de är lögnaktigt tillskrivna honom. Till följd därav har han omtalats mycket; al-Mâzarî, at-Tartûshî, Abûl-Hasan al-Marghînânî, al-Qushayrî, Ibn ´Aqîl, Ibn-ul-Djawzî, al-Qurtubî, Abûl-Bayân ad-Dimashqî och andra har alla pratat om sakfrågan.