Omskärelsens optimala tid

Omskärelsen bör ske i tidig ålder. De lärda säger att den skall ske från och med barnets sjunde dag och framöver. Ju tidigare omskärelsen görs desto bättre är det. Ty barnet upplever bara en fysisk smärta utan att dess tillfrisknande skjuts upp. Den store som omskärs upplever dock både en fysisk smärta och en mental smärta samt att hans tillfrisknade skjuts upp.

De lärda säger däremot att det är föraktfullt att omskära barnet innan den sjunde dagen eftersom barnet kan råka illa ut. Dock finns inte den risken idag. Således är det inte alls föraktfullt.

Vad flickans omskärelse beträffar, så är den inte obligatorisk. Det är emellertid bättre att hon omskärs. I så fall skall en skicklig kvinna omskära henne. Om det inte finns en kvinna får en skicklig man göra det. Det är okej. Ty det lilla barnets privata delar saknar dom.