Omskärelsefest i islam

Fråga: Vissa har som vana att omskära barnen på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) födelsedag. Därefter har de en omskärelsefest. De slaktar, bjuder hem andra familjer och ger pengar till barnet. Finns det något speciellt tillvägagångssätt för omskärelsefesten?

Svar: Omskärelsen hör till den naturliga läggningens drag som profeten (sallâ ´alayhi wa sallam) uppmanade till.

I islam hålls däremot ingen fest i samband med en omskärelse. Därtill är det en innovation att hålla i festen på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) födelsedag. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som inför något obehörigt till vår angelägenhet kommer att få det avvisat.”