Omöjligt att Ibn Taymiyyah tillät val och inträde i parlament

Fråga: Vissa bröder påstår att Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah tillät val och inträde i parlament i ”Madjmû´-ul-Fatâwâ” och att hans tal påminner om dagens läge.

Svar: Det där räcker inte. Ibn Taymiyyahs ord måste tas fram och diskuteras därefter. Det fanns ju inga parlament på Ibn Taymiyyahs tid. Det går inte att föreställa sig att Ibn Taymiyyah skulle stödja dessa parlament vari muslimer, otrogna, muslimska fromma, muslimska syndare, muslimska lärda och muslimska ignoranter kan väljas. Hur går det till? Det är inte möjligt för en människa som har minsta lilla kunskap att säga något sådant.

Det är möjligt att Ibn Taymiyyah har ett annat uttalande som tolkas av lustfyllda och motiverade människor för att kunna stödja dessa val.