Omöjligt att betro Mûsâ och ´Îsâ och beljuga Muhammad

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Djawâb as-Sahîh (1/269-270)

Dessutom är det omöjligt att betro Mûsâs och ´Îsâs respektive profetskap och samtidigt beljuga Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) profetskap. Sådant gör bara de mest ignoranta och vilsna människorna eller också de mest omedgörliga och lustdrivna människorna. Ty dessa människor argumenterar med tidigare profeter, men de kan inte bevisa deras trovärdighet. De tar deras ord för givet och argumenterar med dem för att rättfärdiga sina religioner. Oavsett om de bekräftar eller beljuger Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), så är deras argument krossat. För om de bekräftar honom, så är deras religion bevisligen falsk. Och om de beljuger honom, så är deras religionen återigen falsk. Om de bekräftar honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), så är det allom bekant att han kallade dem och alla andra människor till att betro och lyda honom (precis som Messias, Mûsâ och andra sändebud (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) gjorde), avskaffade deras dogmer och beskyllde dem för otro. Därför räcker det att bekräfta att Muhammad är Allâhs sändebud, om än bara till araberna, för att bekräftelsen ska annullera kristendomen, judendomen och alla andra oliktänkande religioner. Ty den som är Allâhs sändebud ljuger inte om Allâh.