Omöjligt att bekräfta ´Alîs tro utan att bekräfta Abû Bakrs och ´Umars

Om Râfidhah försöker bekräfta ´Alîs tro och fromhet via Qur’ânen, sägs det till dem att Qur’ânen är allmän. Att Qur’ânen anvisar honom är inte större än att den anvisar andra. Det finns inte en vers som de säger är specifik för honom utan att samma vers, eller liknande eller ännu större, är specifik för Abû Bakr och ´Umar. Det är alltså alltid enkelt att hävda något utan bevis och belägg. Det är enklare att hävda Abû Bakrs och ´Umars förträfflighet än andras.

Om de säger att det har bekräftats via rapporteringar och återberättelser, är rapporteringarna och återberättelserna kändare och fler om de andra.

Om de säger att det har rapporterats mångfaldigt, är den mångfaldiga rapporteringen på andra håll mer autentisk.

Om de förlitar sig på följeslagarnas uttalanden, så har följeslagarna rapporterat fler förträffligheter om Abû Bakr och ´Umar.

Därtill säger de att alla följeslagare avföll bortsett från ett litet antal. Hur kan man då acceptera rapporteringar från dem om en individs förträfflighet? Det har inte heller funnits många Râfidhah bland följeslagarna så att de kunde rapportera dessa förträffligheter mångfaldigt. De klarar inte av att rapportera något så länge de inte sluter sig till Ahl-us-Sunnahs väg på samma sätt som de kristna inte klarar av att bekräfta ´Îsâs profetskap  så länge de inte sluter sig till muslimernas religion.