Omöjliga muslimer

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Khulâsatu Akhbâr-ir-Rihlah al-Albâniyyah ilâd-Diyâr-il-Misriyyah, sid. 58-59

Samma dag på söndagen efter ´Asr reste vi till Alexandria och kom fram först på kvällen. Jag höll ett tal i Ansâr-us-Sunnahs moské. Ämnet var Qur’âniyyah. Därefter svarade jag på frågor. Qur’âniyyah är en modern term. Gruppen har sitt ursprung i Indien och förnekar Sunnahs rätt till bevisning till fullo. Detta kall, som avviker från islam i islams namn, har anammats av vissa individer i Kairo och på andra platser, däribland Alexandria. Därför handlade mitt tal om en av mina avhandlingar vid namn ”Manzilat-us-Sunnah fîl-Qur’ân”. Däri har jag klargjort att det inte går att vara muslim om man bara utgår från Qur’ânen. Sunnah klargör Qur’ânen. Många verser i Qur’ânen kan inte förstås utan Sunnah. De fem vardagliga bönerna är ett sådant exempel; bönens tillvägagångssätt, antal Raka´ât, villkor och pelare. Detsamma gäller vallfärden och dess ritualer, allmosan och dess åläggande gränser och så vidare. Sådant går inte att förstå utifrån Qur’ânen allena. Alltså måste autentisk Sunnah inkluderas. Som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Jag lämnar två saker till er. Ni kommer inte att gå vilse så länge ni håller fast vid dem; Allâhs skrift och min Sunnah. De kommer att förbli oskiljbara till dess att de kommer till mig vid Dammen.”1

1Mâlik (1594) och al-Hâkim (1/171).