Omöjlig tro

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

Kitâb-ul-Îmân, sid. 157

Ahl-us-Sunnah wal-Hadîth anser att alla goda handlingar, såväl obligatoriska som rekommenderade, tillhör tron. Det vill säga den fulländade tron som fulländas av rekommenderade handlingar. Det finns skillnad mellan obligatorisk tro och rekommenderad tro. På samma sätt säger de lärde att det finns giltig tvagning och fulländad tvagning. Den giltiga tvagningen handlar om att göra plikterna, den fulländade handlar om att göra rekommendationerna. Fulländning kan ibland syfta på obligatorisk fulländning och ibland på rekommenderad fulländning.

Visserligen har de rätt när de säger att Allâh skiljer på tro och handling i Qur’ânen. Jag har redan klargjort att när tron nämns enskilt, omfattar den också alla påbjudna handlingar. Ibland nämns tro och handlingar tillsammans. Ty grunden till tron ligger i hjärtat medan uppenbara handlingar tillkommer tron. Det är omöjligt att föreställa sig att ett hjärta besitter obligatorisk tro utan några kroppsliga handlingar. Faktum är att när kroppsliga handlingar reduceras, reduceras även tron i hjärtat.